فروشگاه خواب لایکو وتشک رویا

عرضه و معرفی محصولات

سایت تشک رویا


محصولات

 


  
<{$photo.title}>
تشک بیمارستانی
  
<{$photo.title}>
تشک بیمارستانی
  
<{$photo.title}>
سوپر آرام
  
<{$photo.title}>
آسمان
  
<{$photo.title}>
سوپر آسمان
  
<{$photo.title}>
رویا فوم
  
<{$photo.title}>
تشک بیمارستانی
  
<{$photo.title}>
کودک و نوجوان
  
<{$photo.title}>
اولتراپدیک
  
<{$photo.title}>
آرام
 
(1) 2 »
 
محصولات

 


  
<{$photo.title}>
آسوده
  
<{$photo.title}>
پدیک
  
<{$photo.title}>
باکس
 
آسمان


آسمان :

پارچه ژاکارد
لایه پلی استر ضد حساسیت
اسفنج 1.5cm  (20kg/m3 )
لایه ترمو باند
اسفنج 2cm ( 40kg/m3 )
موکت ترمو فلت
قاب فلزی با مفتول 4 mm
فنر بامفتول  2.4 mm
تقویت کننده گوشه ها
ارتفاع تشک 1+22 سانتیمتر
تضمین کیفیت 4سال
سوپر آرام


سوپر آرام :

پارچه ژاکارد
لایه پلی استر ضد حساسیت
اسفنج 1.5cm (20kg/m3 )
اسفنج 2cm ( 20kg/m3 )
لایه ترمو باند
موکت ترمو فلت
قاب فلزی با مفتول 4 mm
فنر بامفتول 2.2 mm
تقویت کننده گوشه ها
ارتفاع تشک 1+22 سانتیمتر
تضمین کیفیت 3سال


تشک بیمارستانی
سوپر آسمان


سوپر آسمان: 

پارچه ژاکارد
لایه پلی استر ضد حساسیت
اسفنج 1.5cm  ( 20kg/m3 )
اسفنج 1.5cm ( 20kg/m3 )
اسفنج 2cm ( 40kg/m3 )
موکت ترمو فلت
اسپان باند
فنر (داخل پاکت اسپان باند)
لایه محافظ دیواره
ارتفاع تشک 1+ 25 سانتیمتر
تضمین کیفیت  5 سال


تشک بیمارستانی


تشک بیمارستانی

روکش مشمع     p.v.c      ضد باکتری
اسفنج ) 40kg/m3 )
ارتفاع تشک 10 سانتیمترکودک و نوجوان


کودک و نوجوان:

پارچه ژاکارد
لایه پلی استر ضد حساسیت
اسفنج 1.5cm (20kg/m3 )
لایه ترمو باند
موکت ترمو فلت
فنر بامفتول 2.2 mm
ارتفاع تشک 1+18 سانتمیتر
تضمین کیفیت  1 سال


آرام


آرام :

پارچه ژاکارد
لایه پلی استر ضد حساسیت
اسفنج 1.5cm (20kg/m3 )
لایه ترمو باند
موکت ترمو فلت
قاب فلزی با مفتول 4 mm
فنر بامفتول 2.2 mm
تقویت کننده گوشه ها
ارتفاع تشک1+18 سانتیمتر
تضمین کیفیت 2 سال


آسوده


آسوده :

پارچه ژاکارد
لایه پلی استر ضد حساسیت
اسفنج  1.5cm (20kg/m3 )
لایه ترمو باند
موکت ترمو فلت
فنر بامفتول 2.2 mm
تقویت کننده گوشه ها
ارتفاع تشک 1+18 سانتیمتر
تضمین کیفیت  1سالپدیک


پدیک :

پارچه ژاکارد
لایه پلی استر ضد حساسیت
لایه ترموباند
اسفنج (20kg/m3 )
ارتفاع  تشک 1+21 سانتمیتر
تضمین کیفیت  1سالباکس


باکس:

پارچه ژاکارد
اسفنج 1cm ( 20kg/m3 )
لایه ترمو باند
اسکلت چوبی
پایه گردشی
تضمین کیفیت  1سال

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم تیر ۱۳۸۸ساعت 11:59  توسط محمد فرهودی  |